USAID Projekat “Diaspora Invest” je otvorio novi poziv kojim traži prijave kompanija zainteresovanih za različite oblike tehničke podrške. Tehnička podrška se fokusira na asistenciju u unapređenju proizvodnih procesa i usluga, razvoju proizvoda, obuci osoblja, procesu certifikacije i drugim aktivnostima od važnosti za poslovanje.

“U odnosu na grant program gdje je fokus na sufinansiranju nabavke opreme, kroz aktivnosti tehničke podrške se fokusiramo na osiguranje različitih oblika stručne pomoći poslovnom razvoju kompanija koje ispunjavaju uslove. Također, poziv je otvoren za kompanije do pet godina, čime pokrivamo veći segment investicija nego što je slučaj sa grantovima. Ključni uslov je da udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore”, poručili su iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Zainteresirani mogu uputiti upit putem e-maila info@diasporainvest.ba ili na telefon 033 550 971. Nakon prvog kontakta izvršit će se provjere o ispunjenosti uslova, te će korisnici biti dalje kontaktirani od strane tima Biznis centra bh. dijaspore.

“Tehnička podrška može uključiti asistenciju u aktivnostima fokusiranim na razvoj proizvoda i usluga, unapređenje procesa upravljanja, osiguranje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških rješenja i opreme, obuku osoblja, proces certifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, razvojne strategije, marketing i poslovnih planova. Potrebno je samo da obrazložite šta konkretno kompanija treba, te da ispunite osnovne uslove o starosti kompanije i postojanju dijasporske veze”, dodaju iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Poziv je otvoren do 17.08.2019. godine.

PREUZETO: diasporainvest.ba