Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom („Službeni glasnik BiH“ broj: 38/17) i Odlukom o usvajanju Pravila za prenos znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u BiH, kao i u skladu sa  Programom rada za 2023.godinu, objavilo je početkom septembra 2023.godine, na svojoj službenoj web stranici i Portalu za dijasporu, javne pozive za prenos znanja stručnjaka iz iseljeništva/dijaspore u javne institucije/ustanove u Bosni i Hercegovini

Na objavljene javne pozive se u kratkom vremenskom periodu prijavilo 20 stručnjaka iz iseljeništva/dijaspore, od kojih je 6 njih već spojeno sa institucijama prijema u BiH koje su izrazile potrebu za ponuđenim znanjima. Ministarstvo tenutno finalizira proceduru angažmana nekoliko stručnjaka.

Prvi prenos znanja je dogovoren i biće realizovan u periodu od 6. do 17. novembra 2023. godine, kada će stručnjakinja muzeologije, društvene i kulturne antropologije sa Univerziteta u Tuebingenu u Njemačkoj Lana Balorda prenijeti svoja znanja u Historijski muzej Bosne i Hercegovine gdje će realizovati obuke iz društvene i kulturne antropologije koje razvijaju kritičke analize i promišljanja dinamike i specifičnosti društava i kultura u globalnom kontekstu, posebno u pogledu izazova 21. stoljeća. Fokus obuke će biti stavljen na razvoj stalne muzejske postavke.