U organizaciji Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSD BiH), u subotu 7. jula 2018. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Velikoj sali na prvom spratu održaće se IX Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, pod nazivom ”Bosna i Hercegovina je (i) naša domovina”.

Prije otvaranja Kongresa bit će upriličene izjave za medije sa početkom u 9:30 sati, ispred Velike sale na prvom spratu, a koje će dati:

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH,

Hasan Šehović, presjednik SSD BiH,

Haris Halilović, potpredsjednik SSD BiH,

Hamdija Malić, član Glavnog odbora SSD BiH,

Tamara Smajlović, član Glavnog odbora SSD BiH.

U radu Kongresa će učestvovati delegati članica SSD BiH, kao i predstavnici javnog i kulturnog života dijaspore iz Bosne i Hercegovine. Planirano je da Kongresu prisustvuju predstavnici državnih institucija BiH, akreditirani strani ambasadori u BiH i predstavnici nevladinih organizacija.

Programom IX Kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH predviđeno je održavanje okruglih stolova na teme:

– Uloga dijaspore u ekonomskom razvoju BiH i

– Očuvanje identiteta, kulture i jezika građana BiH u dijaspori.

Delegati Kongresa će birati novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH (predsjednika i dva potpredsjednika SSD BiH, sekretara, Glavni i Nadzorni odbor SSD BiH).

Prije održavanja Kongresa planiran je susret predstavnika Svjetskog saveza dijaspore BiH sa članovima Predsjedništva BiH, kao i prijem u Parlamentarnoj skupštini BiH, te Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Generalni pokrovitelj Kongresa je gosp. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Program