U organizaciji Svjetskog saveza dijaspore BiH (SSD BiH), u subotu, 7. srpnja 2018. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Velikoj dvorani na prvom katu održat će se IX Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Bosna i Hercegovina je (i ) naša domovina”.

Prije otvaranja Kongresa, priopćenja za tisak održat će se s početkom u 9:30 sati, ispred Velike dvorane na prvom katu, koja će dati:

– Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH,

– Hasan Šehović, predsjednik SSD BiH,

– Haris Halilović, potpredsjednik SSD BiH,

– Hamdija Malić, član Središnjeg odbora SSD BiH,

– Tamara Smajlović, član Središnjeg odbora SSD BiH.

U radu kongresa će sudjelovati izaslanici članica SSD BiH, kao i predstavnici javnog i kulturnog života dijaspore iz Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će Kongresu nazočiti predstavnici državnih institucija BiH, akreditirani inozemni veleposlanici u BiH i predstavnici nevladinih organizacija.

Program IX. Kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH predviđa održavanje okruglih stolova o temama:

– Uloga dijaspore u gospodarskom razvoju BiH i

– Očuvanje identiteta, kulture i jezika građana BiH u dijaspori.

Izaslanici Kongresa će izabrati novo vodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH (predsjednika i dva potpredsjednika SSD BiH, glavnog tajnika i Nadzornog odbora SSD BiH).

Prije održavanja Kongresa planiran je susret predstavnika Svjetskog saveza dijaspore BiH s članovima Predsjedništva BiH, kao i prijem u Parlamentarnoj skupštini BiH, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Glavni pokrovitelj Kongresa je g. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Program