JAVNI POZIV za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementiranje Politike o suradnji sa iseljeništvom

ODLUKA o načinu korištenja bespovratnih sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2023. godinu

Aneks I, Aneks II, Aneks III, Aneks IV i Aneks V