Javni poziv za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementiranje Politike o suradnji sa iseljeništvom

Odluka o načinu korištenja bespovratnih sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2023. godinu

Anex I Anex II Anex III Anex IV Anex V