Temeljem Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 46/20) i  Odluke o kriterijima  za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 36. izvanrednoj sjednici održanoj 18.11.2020. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

Cilj dodjele grant sredstava potpora je nevladinim organizacijama i udrugama u njihovim aktivnostima prema iseljeništvu.

Grant sredstva namijenjena su jačanju kulturne, obrazovne, gospodarske i sportske suradnje s iseljeništvom, očuvanju identiteta, kulture i maternjeg jezika (B/H/S), uz aktivano uljučivanje iseljeništva u provedbu projektnih aktivnosti, u iznosu od 10.000,00 KM i osigurana su u okviru proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Tekst JAVNOG NATJEČAJA i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Aneks I – JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Gtanova za aktivnosti prema iseljeništvu

Aneks II – Prijava

Aneks III – Prijedlog projekta

Aneks IV – Primjer proračuna projekta

Aneks VI – Izjava o partnerstvu

O D L U K A o kriterijima za dodjelu sredstava granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Pravilnikom o kriterijima za financiranje i sufinanciranje projekata u područjima od javnog interesa koje provode udruge i zaklade

Aneks VII – Primjer završnog financijskog izvješća za projekt

Aneks VIII – Primjer završnog izvješća o provedbi projekta