• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Općine sa kojima je MLJPI potpisalo Memorandum o suradnji u oblasti iseljeništva

  Kontakt podaci za općine i koordinatore za dijasporu

  GRAD BIHAĆ
  Bosanska 4. 77000 Bihać
  Tel: 037 229 605
  Fax: 037 222 220
  kabinet@bihac.org

  Koordinator za dijasporu

  Alana Fajković

  Tel: 037 229 670

  Fax: 037 229 629

  Email: piu.wwtp@bihac.org

  OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
  Bosanska 110. , 77250 Bosanski Petrovac
  Tel: 037 883 579
  Fax: 037 881 012
  opcinabp@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Enisa Fetah Rekić

  Tel: 037 883 570

  fetah.enisa@gmail.com 

  OPĆINA GRADAČAC
  Huseina Kapetana G. 54, 76250 Gradačac
  Tel: 035 369 760
  Fax: 035 369 751
  edis.dervisagic@gradacac.ba

  OPĆINA JAJCE

  Nikole Šopa bb, 70101 Jajce
  Tel: 030 658 013
  Fax: 030 658 013

  Koordinator za dijasporu

  Dijana Duzić

  Sedin Joldić

  Tel: 030 658 174
  dijana.opc.jc@gmail.com 

  Tel:030 658 011
  joldic_sedin@hotmail.com

  OPĆINA KLADANJ
  Kladanjskih brigada 2, 75280 Kladanj
  Tel: 035 621 150
  Fax: 035 621 150
  opcinakl@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Denis Čamdžić

  Tel: 061/289-403
  denis_camdzic@hotmail.com

  OPĆINA KLJUČ
  Branilaca BiH 78, 79280 Ključ
  Tel: 037 662 054
  Fax: 037 661 104
  opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

  Koordinator za dijasporu

  Amir Hadžić

  Tel:037 661 100
  amirhadzic68@gmail.com

  OPĆINA KREŠEVO
  Fra Grge Martića 43, 71260 Kreševo
  Tel: 030 806 622
  Fax: 030 806 826
  nacelnilk@kresevo.ba

  Koordinator za dijasporu

  Zorka Vidović

  Boris Bilić

  zora.vidovic@gmail.com
  bilicboris00@gmail.com 

  OPĆINA LJUBUŠKI
  Zrinsko frankopanska 71, 88320 Ljubuški
  Tel: 039 835 502
  Fax: 039 833 81
  opcina.ljubuski@tel.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Andrea Škegro

  Tel: 039 835 539
  anskegro86@gmail.com

  OPĆINA MAGLAJ
  Viteška ulica broj 4, 74250 Maglaj
  Tel: 032 465 810
  Fax: 032 465 817
  opcina@maglaj.ba

  Koordinator za dijasporu

  Nermin Bešlagić

  Tel: 032 465 810
  Fax: 032 465 817

  nermin.beslagic@maglaj.ba

  OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
  Bul. Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo
  Tel: 033 033/291-103
  Fax: 033/291-278
  ngsa@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Elma Omerović

  tel: 033/291-302

  crbng@bih.net.ba

  OPĆINA POSUŠJE
  Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje
  Tel: 039 681 035
  Fax: 039 681 041
  nacelnik@posusje.net

  Koordinator za dijasporu

  Ivan Miličević

  ivan.milicevic@posusje.net
  Tel: 039 681 035

  OPĆINA SANSKI MOST
  Banjalučka 3, 79260 Sanski Most
  Tel: 037 689 345
  Fax: 037 686 130
  nacelnik@sanskimost.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Amer Mezetović

  Tel: 037 689 126
  amer@sanskimost.gov.ba

  OPĆINA USORA
  Sivša bb 74230 Usora
  Tel: 032 895 240
  Fax: 032 893 514
  zvonimir.andjelic@usora.com

  Koordinator za dijasporu

  Ivo Topalović

  Tel: 032/895-239

  ivo.topalovic@usora.com

  OPĆINA VELIKA KLADUŠA
  H. Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša
  Tel: 037 770 025
  Fax: 037 775 272
  vkladusa@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Senad Šehić

  senad.sehic@velikakladusa.gov.ba

  OPĆINA ZAVIDOVIĆI
  Safvet bega Bašagića bb, 72220 Zavidovići
  Tel: 032 878 327
  Fax: 032 868 230
  opzdici@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Idriz Alihodžić

  Džeraldina Miličević

  idriz.alihodzic@zavidovici.ba 
  dzeraldina.milicevic@gmail.com

  OPĆINA ŽEPČE
  Stjepana Radića 2, 72230 Žepče
  Tel: 032 888 601
  Fax: 032 888 609
  nacelnik.zepce@tel.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Branka Janko

  bjanko45@gmail.com

  OPĆINA ŽIVINICE
  Alije Izetbegović 28, 75270 Živinice
  Tel: 035 743 303
  Fax: 035 772 125
  nacelnik@opcinazivinice.ba

  Koordinator za dijasporu

  Mina Halilčević

  Tel: 035/743-380
  mina@opcinazivinice.ba
  dijaspora@opcinazivinice.ba

  GRAD ZENICA
  Trg BiH 6, 72000 Zenica
  Tel: 032 401 215
  Fax: 032 241 614
  gradska.uprava@zenica.ba

  Koordinator za dijasporu

  Amra Mehmedić

  amra.mehmedic@zenica.ba

  GRAD PRIJEDOR
  Trg Oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor
  Telefon: 052/245-100
  Fax: 052/231-177
  gradonacelnik@prijedorgrad.org

  Koordinator za dijasporu

  Zinajda Hosić

  Tel: 052 214 333
  zinajda.hosic@prijedorgrad.org

  GRAD BIJELJINA
  Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina
  Tel: 055/233-100
  Fax: 055/211-922
  mayor@gradbijeljina.org

  Koordinator za dijasporu

  Mile Pejčić

  mile.pejcic@gradbijeljina.org

  GRAD DOBOJ
  Hilandarska br. 1, 74101 Doboj
  Tel: 053/242-130
  Fax: 053/242-258
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 053 242 001

  Mob: 065/561-286
  dijaspora@doboj.gov.ba

  OPŠTINA BRATUNAC
  Svetog Save 260, 75420 Bratunac
  Tel: 056/410-176
  Fax: 056/410-337
  bratopst@teol.net

  Koordinator za dijasporu

  Bobana Velaga

  velaga.bobana@gmail.com

  OPŠTINA BROD
  Svetog Save 17, 74450 Brod
  Tel: 053/610 116
  Fax: 053/661-116
  nacelnik@opstina-brod.net

  Koordinator za dijasporu

  Senad Žepčan

  Tel: 053/610-114
  061/144-347
  kolibe@yahoo.com

  OPŠTINA ČELINAC
  Prvog Krajiškog prolet. bataljona 50.
  78240 Čelinac
  Tel: 051/553-010
  Fax: 051/553-015
  momcilo.zeljkovic@opstina-celinac.com

  OPŠTINA LAKTAŠI
  Karađorđeva 56, 78250 Laktaši
  Tel: 051/334-215
  Fax: 051/334-258

  Koordinator za dijasporu

  bojana.kondic@laktasi.net

  OPŠTINA LOPARE
  Cara Dušana 143, 75240 Lopare
  Tel: 055/650-174
  Fax: 055/650-304
  loparena@teol.net

  Koordinator za dijasporu

  Željko Kerović

  Tel: 055 650 178
  loparepd@teol.net

  OPŠTINA NEVESINJE
  Cara Dušana 44. 88280 Nevesinje
  Tel: 059/610-330
  Fax: 059/601-018
  nacelnik.nevesinje@gmail.com

  Koordinator za dijasporu

  Vasilije Buha

  Tel: 059 602 802
  strategija.nevesinje@gmail.com

  OPŠTINA SOKOLAC
  Glasinačka 13, 71350 Sokolac
  Tel: 057/448-712
  Fax: 057/448-056
  nacelnik@opstinasokolac.net

  Koordinator za dijasporu

  Mladen Erić

  Tel: 057/444-141
  mladena.eric@opstinasokolac.net

  GRAD CAZIN

  Ul. Prvog Predsjednika BiH, Alije Izetbegovića 1, 77220 Cazin

  tel: 037 514 006

  faks: 037 514 314

  nacelnik@opcinacazin.ba

  Koordinator za dijasporu
  Samir Japić

  tel: 037/515-342

  mob:061/242-771

  dijaspora@opcinacazin.ba

  OPŠTINA NOVI GRAD
  Petra Kočića, 79 220 Novi Grad
  Tel: 052/752-900
  Fax: 052/720-901

  Koordinator za dijasporu

  Elma Ibraković

  Tel: 062/830-531

  elma.ibrakovic@opstina-novigrad.com

  GRAD BRČKO

  Bulevar Mira 1, 76 100 Brčko distrikt BiH

  Tel: 049/217-234

  Koordinator za dijasporu

  Srđan Blažić

  srdjan.blazic@bdcentral.net

  OPĆINA TRAVNIK

  Konatur bb,  72270 Travnik
  Tel/fax: 030 511 146
  urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

  Koordinator za dijasporu

  Azem Ejubović

  Tel: 030 509 051

  Email: dijaspora@opcinatravnik.com.ba 

  OPŠTINA DRVAR

  Titova 1,  80260 Drvar
  Tel/fax: 034 819 001
  opcina.drvar@tel.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Željko Papak

  Gorana Tankosić

  Email: opcina.drvar@tel.net.ba

  GRAD GRADIŠKA

  Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška

  Tel: 051/810-356

  Koordinator za dijasporu

  Danijela Miletić

  Tel: 051/810-333

  E-mail: danijela.miletic@gradgradiska.com

  Darko Paspalj

  Tel: 051/810-332

  E-mail: darko.paspalj@gradgradiska.com

  OPĆINA KONJIC

  Maršala Tita br 62, 88 400

  Tel. : 036/712-200

  Koordinator za dijasporu

  Ajla Greda

  tel: 036/727-645

  e-mail: dijaspora@konjic.ba 

   

  Pitajte nas