• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Općine sa kojima je MLJPI potpisalo Memorandum o suradnji u oblasti iseljeništva

  Kontakt podaci za općine i koordinatore za dijasporu

  GRAD BIHAĆ
  Bosanska 4. 77000 Bihać
  Tel: 037 229 605
  Fax: 037 222 220
  kabinet@bihac.org Tel: 037/229-631

  Koordinator za dijasporu

  061/162-122
  ermin.zulic@hotmail.com

  OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
  Bosanska 110.
  77250 Bosanski Petrovac
  Tel: 037 883 579
  Fax: 037 881 012
  opcinabp@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 037 883 570
  opcinabp@bih.net.ba
  velaga.bobana@gmail.com

  OPĆINA GRADAČAC
  Huseina Kapetana G. 54.
  76250 Gradačac
  Tel: 035 369 760
  Fax: 035 369 751
  edis.dervisagic@gradacac.ba

  OPĆINA JAJCE
  Nikole Šopa bb
  70101 Jajce
  Tel: 030 658 013
  Fax: 030 547 740

  Koordinator za dijasporu

  Tel:030 658 174
  dijana.opc.jc@gmail.com

  OPĆINA KLADANJ
  Kladanjskih brigada 2.
  75280 Kladanj
  Tel: 035 621 150
  Fax: 035 621 150
  opcinakl@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 061/289-403
  denis_camdzic@hotmail.com

  OPĆINA KLJUČ
  Branilaca BiH 78.
  79280 Ključ
  Tel: 037 662 054
  Fax: 037 661 104
  opckljuc@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel:037 661 100
  amirhadzic68@gmail.com

  OPĆINA KREŠEVO
  Fra Grge Martića 43.
  71260 Kreševo
  Tel: 030 806 622
  Fax: 030 806 826
  nacelnilk@kresevo.ba

  Koordinator za dijasporu

  zora.vidovic@gmail.com
  opcina@kresevo.ba

  OPĆINA LJUBUŠKI
  Zrinsko frankopanska 71. 88320 Ljubuški
  Tel: 039 835 502
  Fax: 039 833 81
  opcina.ljubuski@tel.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 039 835 539
  anskegro86@gmail.com

  OPĆINA MAGLAJ
  Viteška ulica broj 4. 74250 Maglaj
  Tel: 032 609 550
  Fax: 032 609 551
  opcina@maglaj.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 032 609 550
  nermin.beslagic@maglaj.ba

  OPĆINA NOVI GRAD
  Bul. Meše Selimovića 97. 71000 Sarajevo
  Tel: 033 452 422
  Fax: 033 586 705
  infonovigrad@novigradsarajevo.ba

  Koordinator za dijasporu

  tel: 033/291-302
  anera@novigradsarajevo.ba

  OPĆINA POSUŠJE
  Fra Grge Martića 30. 88240 Posušje
  Tel: 039 681 035
  Fax: 039 681 041
  nacelnik@posusje.net

  Koordinator za dijasporu

  ivan.milicevic@posusje.net
  Tel: 039 681 035

  OPĆINA SANSKI MOST
  Banjalučka 3. 79260 Sanski Most
  Tel: 037 689 345
  Fax: 037 686 130
  nacelnik@sanskimost.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 037 689 126
  amer@sanskimost.gov.ba

  OPĆINA USORA
  Sivša bb 74230 Usora
  Tel: 032 895 240
  Fax: 032 893 514
  zvonimir.andjelic@usora.com

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 032/895-239
  063/379-422
  mario.pranjic@usora.com

  OPĆINA VELIKA KLADUŠA
  H. Pozderca 3.
  77230 Velika Kladuša
  Tel: 037 770 025
  Fax: 037 775 272
  vkladusa@bih.net.ba

  OPĆINA ZAVIDOVIĆI
  Safvet bega Bašagića bb
  72220 Zavidovići
  Tel: 032 878 327
  Fax: 032 868 230
  opzdici@bih.net.ba

  Koordinator za dijasporu

  opzdici@bih.net.ba
  dzeraldina.milicevic@gmail.com

  OPĆINA ŽEPČE
  Stjepana Radića 2. 72230 Žepče
  Tel: 032 888 601
  Fax: 032 888 609
  nacelnik.zepce@tel.net.ba

  OPĆINA ŽIVINICE
  Alije Izetbegović 28. 75270 Živinice
  Tel: 035 743 303
  Fax: 035 772 125
  nacelnik@opcinazivinice.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 035/743-380
  mina@opcinazivinice.ba
  dijaspora@opcinazivinice.ba

  GRAD ZENICA
  Trg BiH 6.
  72000 Zenica
  Tel: 032 401 215
  Fax: 032 241 614
  gradska.uprava@zenica.ba

  GRAD PRIJEDOR
  Trg Oslobođenja br. 1.
  79101 Prijedor
  Telefon: 052/245-100
  Fax: 052/231-177
  gradonacelnik@prijedorgrad.org

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 052 214 333
  zinajda.hosic@prijedorgrad.org

  GRAD BIJELJINA
  Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1
  76300 Bijeljina
  Tel: 055/233-100
  Fax: 055/211-922
  mayor@gradbijeljina.org

  GRAD DOBOJ
  Hilandarska br. 1.
  74101 Doboj
  Tel: 053/242-130
  Fax: 053/242-258
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 053 242 001

  065/561-286
  gradonacelnik@doboj.gov.ba

  OPŠTINA BRATUNAC
  Svetog Save 260.
  75420 Bratunac
  Tel: 056/410-176
  Fax: 056/410-337
  bratopst@teol.net

  OPŠTINA BROD
  Svetog Save 17.
  74450 Brod
  Tel: 053/610 116
  Fax: 053/661-116
  nacelnik@opstina-brod.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 053/610-114
  061/144-347
  kolibe@yahoo.com

  OPŠTINA ČELINAC
  Prvog Krajiškog prolet. bataljona 50.
  78240 Čelinac
  Tel: 051/553-010
  Fax: 051/553-015
  momcilo.zeljkovic@opstina- celinac.com

  OPŠTINA LAKTAŠI
  Karađorđeva 56. 78250 Laktaši
  Tel: 051/334-215
  Fax: 051/334-258

  Koordinator za dijasporu

  bojana.kondic@laktasi.net

  OPŠTINA LOPARE
  Cara Dušana 143.
  75240 Lopare
  Tel: 055/650-174
  Fax: 055/650-304
  loparena@teol.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 055 650 178
  loparepd@teol.net

  OPŠTINA NEVESINJE
  Cara Dušana 44. 88280 Nevesinje
  Tel: 059/610-330
  Fax: 059/601-018
  nacelnik.nevesinje@gmail.com

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 059 602 802
  strategija.nevesinje@gmail.com

  OPŠTINA SOKOLAC
  Glasinačka 13.
  71350 Sokolac
  Tel: 057/448-712
  Fax: 057/448-056
  nacelnik@opstinasokolac.net

  Koordinator za dijasporu

  Tel: 057/444-141
  mladena.eric@opstinasokolac.net

  OPŠTINA STANARI
  Stanari bb, 74208 Stanari,
  tel: +387 53 201-810 – centrala
  Faks: +387 53 290-966
  nacelnik@opstinastanari.com

  Pitajte nas