• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Vijesti

  OTVOREN PROCES JAVNE KONZULTACIJE O PREDNACRTU PRAVILA ZA PRIJENOS ZNANJA, VJEŠTINA I ISKUSTVA IZ ISELJENIŠTVA U INSTITUCIJE I JAVNE USTANOVE U BOSNI I HERCEGOVINI

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokreće proces javne konzultacije o prednacrtu Pravila za prijenos znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u institucije i javne institucije u Bosni i Hercegovini. Sukladno Pravilima za konzultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), proces javne konzultacije je...

  DijasporazaRazvoj: Usluga Ured za dijasporu dostupna na zvaničnoj web stranici Općine Ključ u 2019. godini

  Općina Ključ je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo sa dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu sa izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane sa Općinom Ključ, u saradnji sa dijasporom i privatnim sektorom...

  Usluga e-matičar i ljetna škola učenja maternjeg jezika za mlade dostupni za sve građane i građanke Maglaja iz dijaspore u 2019. godini

  Općina Maglaj je prepoznala predstavnike dijaspore kao direktne korisnike administrativnih i informativnih usluga čime se nastoje ojačati komunikacija i partnerstvo s dijasporom kroz adekvatno pružanje javnih usluga u skladu s izraženim potrebama dijaspore. Konkretne intervencije koje su do sada realizovane s Općinom Maglaj u saradnji s dijasporom i privatnim sektorom,...

  Projekt Dijaspora za razvoj uspostavio partnerstvo sa Općinom Ravno

  U prostorijama Općine Ravno, 21. svibnja 2019. godine, održan je informativni sastanak s predstavnicima projekta Dijaspora za razvoj s ciljem uspostavljanja inicijalnih partnerskih odnosa i identificiranja zajedničkih aktivnosti u nadolazećem razdoblju. Općina Ravno je odabrana kao jedna od četiri dodatne jedinice lokalne samouprave koje će biti izravno potpomognute kroz projekt Dijaspora za...

  U Bihaću Šesti biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor 2019

  Biznis centar bh. dijaspore i "Naša perspektiva" organizuju Šesti biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor koji će se održati 31.07.2019. u Bihaću. Forum će se ove godine tematski fokusirati na ohrabrenje saradnje i investicija u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sudionici će imati priliku saznati više o pozitivnim primjerima iz...

  Pitajte nas