• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • LISTE KULTURNIH I NAUČNIH PROJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Sve institucije u BiH

  U toku

  Sukladno Politici o suradnji s iseljeništvom („Službeni glasnik BiH“, broj: 38/17), a na temelju informacija prikupljenih od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH čini dostupnim isljeništvu Liste kulturnih i naučnih projekata u BiH, kako bi potakli iseljeništvo da se uključi, kao i da svojim kontaktima pomogne u pronalaženju investitora i partnera za realizaciju tih projekata.

  Srednjobosanski kanton

  Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Zapadnohercegovački kanton

  DOKUMENTI/FAJLOVI

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Pitajte nas