Baza podataka Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), sa više od 200 investicijskih projekata, ima za cilj olakšati stranim investitorima pronalaženje njihovih poslovnih interesa u Bosni i Hercegovini, objavila je FIPA.

Investicijski projekti su selektirani na osnovu interesovanja domaćih partnera za suradnju sa stranim investitorima i pripadaju različitim sektorima: poljoprivreda i prozvodnja hrane, matalni sektor, automobilska industrija, turizam, energetika i mnogi drugi, i mogu se jednostavno pretraživati po sektorima i podsektorima.

Projekti su prikazani u sažetom obliku sa osnovnim informacijama: opisom projekta, investicijskim troškovima i  željenim oblikom suradnje sa stranim partnerima. Ukoliko je strani investitor zainteresiran za određeni projekat, FIPA će im dostaviti kontakte predlagača projekta i dodatne informacije o samom projektu.

Projekti su dostupni samo na engleskom jeziku i mogu se pretraživati na sljedećem linku.