Baza podataka Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), s više od 200 investicijskih projekata, ima za cilj olakšati stranim investitorima nalaženje njihovih poslovnih interesa u Bosni i Hercegovini, objavila je FIPA.

Investicijski projekti su odabrani na temelju interesa lokalnih partnera za suradnju sa stranim investitorima i pripadaju različitim sektorima: poljoprivreda i proizvodnja hrane, metalski sektor, automobilska industrija, turizam, energetika i mnogi drugi, i oni se mogu lako pretraživati ​​po sektorima i podsektorima.

Projekti su predstavljeni u sažetom obliku s osnovnim informacijama: opisom projekta, investicijskim troškovima i željenim oblikom suradnje s inozemnim partnerima. Ako je strani investitor zainteresiran za određeni projekt, FIPA će osigurati kontakte predlagatelja projekta i dodatne informacije o samom projektu.

Projekti su dostupni samo na engleskom jeziku i mogu se pretraživati na sljedećem linku.