Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 6. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („ Službeni glasnika BiH“, br. 81/06 i 80/14), otvorilo je proces javnih konsultacija o nacrtu Godišnjeg programa rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2018. godinu.

Procesom javnih konsultacija Ministarstvo želi osigurati veći nivo učešća interesnih grupa u procesu izrade Godišnjeg programa rada Ministarstva, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških dokumenata Ministarstva.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane građane, pravna lica i civilno društvo u Bosni i Hercegovini da učestvuju u postupku javnih konsultacija o nacrtu Godišnjeg programa rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2018. godinu.

Proces Javnih konsultacija otvoren je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Primjedbe, komentari i sugestije na nacrt Godišnjeg programa rada Ministarstva mogu se dostaviti elektronskom poštom na sledeći e-mail: branka.staka@mhrr.gov.ba do 12.1.2018. godine.