U sklopu treće projektne komponente u okviru Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH trenutno je otvoren Javni poziv kompanijama iz BiH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj“. Cilj je da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BiH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BiH. Direktni korisnici, u okviru ovog javnog poziva, su isključivo privatni, privredni subjekti koji posluju u BiH. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 470.000 američkih dolara, Maksimalni iznos finansijske podrške po korisniku je 20.000 američkih dolara, uz učešće 20% od strane korisnika.Prva evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga je urađena 3. oktobra na kojoj je razmatrano 29 projekata, od kojih je 13 projekata odobreno za implementaciju. Druga evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga urađena je u decembru 2017. godine u okviru koje je razmatrano 15 projekata, od kojih je 5 projekata odobreno za implementaciju dok je treća evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga  započeta 1. februara 2018. godine