• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Adis Elias Fejzić: Stećak je naše krunsko nacionalno blago

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je krajem januara 2018. godine pozvalo stručnjake iz iseljeništva i institucije/javne ustanove/akademski sektor u BiH da se prijave za prijenos znanja iz iseljeništva u BiH, aktivnost koju Ministarstvo provodi u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“. Projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’ je projekat Vlade Švicarske...

  Jahorina domaćin najvećeg naučnog skupa na Balkanu

  U organizaciji Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), od 21. do 24. juna 2018. godine, u hotelu Termag na Jahorini, biti će održan najveći naučni skup na Balkanu - 10. “Dani BHAAAS”. Tako će jedna od najvećih i najznačajnijih organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine, koja ove godine slavi deset...

  Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u aprilu 2018. godine usvojilo Migracijski profil za 2017. godinu. Ovo je 10. migracijski profil kojim Vijeće ministara BiH na godišnjoj razini ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija. Ministarstvo za ljudska prava i...

  Pitajte nas