• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • NASTAVLJA SE PROVOĐENJE PROJEKTA „DIJASPORA ZA RAZVOJ“

  Vijeće ministara BiH na 164. jednici usvojilo je Izvještaj o provedbi projekta „Dijaspora za razvoj“, čija realizacija  korespondira sa ciljevima i aktivnostima utvrđenim u dokumentu Politika o saradnji sa iseljeništvom. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će nastaviti aktivnosti na realizaciji ovog projekta koji doprinosi unapređenju kvaliteta života građana u BiH...

  Održane svečane ceremonije povodom završetka uspješne školske godine u Australiji

  IZVOR: AUBHA (Australska unija BH asocijacija) Foto: Nino Photography (Bosanska škola Viktorija) U Sidneju i Viktoriji su početkom decembra održane svečane ceremonije povodom završetka još jedne školske godine za učenike iz državnih škola u kojima se u sklopu redovne nastave izučava bosanski jezik, kultura i tradicija. Učenici pohađaju nastavu bosanskog...

  Most Živinice spajaće domovinu sa dijasporom

  IZVOR: MojaBiH, www.mojabihoslobodjenje.ba U vrijeme održavanja manifestacije "Dani dijaspore" Općine Živinice, osnovano je Udruženje građana Bosne i Hercegovine sa područja Općine Živinice u dijaspori - "Most Živinice". Osnivačka skupština udruženja Most Živinice kojom je predsjedavao načelnik Samir Kamenjaković, na incijativu građana koji žive izvan granica BiH, održana je 26.12.2018. godine,...

  72. Hrvatski bal u Beču

  Hrvatsko kulturno društvo Napredak Austrija je uputilo poziv na tradicionalni 72. Hrvatski bal u Beču koji se održava u subotu, 19. januara 2019. godine u predivnim dvoranama Parkhotela Schönbrunn. Izvor: HKN Napredak Austrija    

  Pitajte nas