Kroz Bosansku etničku školu, od njenog osnivanja prošlo nekoliko hiljada učenika. Prema podacima, oko 70 učenika godišnje upiše ovu školu

Bosanska etnička škola osnovana je davne 1994. godine, kada je grupa entuzijasta i patriota sa velikim brojem prosvjetnih lica porijeklom iz naše zemlje, naseljena u Sydneyu, odlučila da pokrene ovaj složeni projekat.

Želja je bila i ostala da se niti sa prvobitnom domovinom ne izgube, i da svojoj djeci pruže mogućnost učenja i usavršavanja maternjeg jezika.

– Ništa nije teško ako težimo ka višem ciljevima i ako to istinski želimo, sve se može lako ostvariti uz malo rada i volje. U svakom zlu ima nešto dobro. Ovaj nesretni COVID koji nas je dosta usporio, povezao nas je na taj način, ojačao naše veze kroz Skype, Zoom i ostale platforme, tako da možemo komunicirati sa domovinom, a ujedno i njegovati još jače i još bolje naš maternji jezik, kazala je Maida Vugdalić.

Kroz Bosansku etničku školu, od njenog osnivanja prošlo nekoliko hiljada učenika. Prema podacima, oko 70 učenika godišnje upiše ovu školu.

– Mi se već bližimo trećoj deceniji postojanja. Kada gledam unazad, to je dug period, prošlo je dosta djece. S ponosom možemo reći da sada već učimo djecu naših učenika. Radi se o trećoj generaciji Bosanaca i Hercegovaca u Australiji. Mi cijenimo povjerenje tih naših bivših učenika da šalju svoju djecu da pohađaju bosanski jezik, historiju BiH, geografiju, tradiciju, kulturu i sve što je bitno. Program je na visokom nivou. Mi smo jedna od članica Federacije škola jezičkih skupina u Australiji. Zaista uživamo visoku reputaciju u ovoj instituciji. Plan i program pravimo sami mada slijedimo upute Federacije i službenika koji nas upućuju na pravi put. Svako dijete na početku školske godine dobije radni list koji pravi najstručniji kadar i ono po tome prati nastavu bosnaskog jezika, svake subote ili nedjelje. Imamo taj termin od 2 sata kada se trudimo predočiti ono najbolje djeci. Trudimo se da animiramo i roditelje da nam pomognu u procesu učenja jezika. Pravimo i razne ekskurzije, druženja i slično. Bitna nam je spona sa našom domovinom, veoma smo zahvalni portalima poput Moja BiH, Mreža dijaspore, itd. Ta komunikacija sa domovinom je jako važna. Čovjek je čovjekom samo kroz jezik i jezik je naša duhovna domovina, poručila je.

Preuzeto: MojaBiH