Računovodstveni sektor u Bosni i Hercegovini je slabo razvijen u usporedbi sa većim, ekonomskim razvijenijim zemljama svijeta. Razlog ovome je jednostavno manja količina velikih kompanija i organizacija koje bi koristile složenije i profesionalnije usluge računovodstva. Uprkos ovoj činjenici neke od najvećih internacionalnih računovodstvenih kompanija poput KPMG, Deloitte te PWC imaju svoje koncelarije u BiH.

Posmatrajući omjer domaćih i stranih kompanija u top deset prema parametrima prihoda i dobiti možemo primijetiti da je on gotovo jednak što je rijetkost kada je u pitanju bh tržište, Analizu sektora računovodstva u BiH možete pogledati ovdje.