• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Vijesti

  U Minhenu održan sastanak sa predstavnicima iseljeništva

  Minhen, 7. oktobra 2017. godine - U cilju realizacije aktivnosti 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH iz Politike o saradnji sa iseljeništvom koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na 99. sjednici održanoj 18.04.2017.godine (''Službeni glasnik BiH'' broj 38/17)...

  Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine – Uspješni primjeri

  Iseljeništvo i razvoj Bosne i Hercegovine - Uspješni primjeri  sadrži dvanaest priča o iskustvima uspješnih bh. iseljenika koji su odlučili dati svoj doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. Priče su pripremljene u okviru projekta “Migracije i razvoj - Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH“, zajedničke...

  Informacije o javnim pozivima za jedinice lokalne samouprave u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”

  U okviru druge projektne komponente, u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i...

  Pitajte nas