• Bosanski
  • Hrvatski
  • Српски
  • Vijesti

    Distribucija udžbenika za dopunsku nastavu od V do IX razreda osnovne škole

    Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vrši distribuciju udžbenika za dopunsku nastavu od V do IX razreda u dopunskim osnovnim školama, koju pohađaju djeca u iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine. Prema informaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, distribucija udžbenika „Kulturna...

    SAD: Bosanski medicinski fond za pomoć zdravstvu u Bosni i Hercegovini

    Na inicijativu dr. Lejle Hadžikadić-Gušić , Levine Cancer Institut u Charlotte (SAD) najavio je osnivanje Bosnian Medical Fund (Bosanskog medicinskog fonda) putem velikodušnog poklona Marthe Hendricks od 150.000 američkih dolara. Ovaj fond omogućit će  saradnju u medicinskim istraživanjima, posjete eminentnih ljekara i otvoriti mogućnost prijenosa medicinske opreme između Levine Instituta...

    Internacionalni univerzitet u Sarajevu: Razmjena studenata iz dijaspore

    Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) poziva studente iz bosanskohrecegovačke dijaspore da se pridruže projektu individualne razmjene u akademskoj 2018/2019. godini. Projektom je predviđen kraći ili duži boravak studenata na IUS, zavisno od toga o kojoj vrsti razmjene se radi. Studentima će biti omogućen boravak na IUS u programu razmjene do...

    USAID Diaspora Invest otvorio treći poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

    U sklopu aktivnosti USAID Projekta "Diaspora Invest" otvoren je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a riječ je o grant programu koji podržava mala i srednja preduzeća ne starija od tri godine te su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore. Javni poziv je otvoren do...

    Produžen rok do 7.9.2018. za prijavu na Javni poziv za izbor konsultanta

    U okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, objavljen je javni poziv za angažman nacionalnog konsultanta za definiranje standardnih operativnih procedura i...

    Pitajte nas