Udruženi prijedorčani Chicaga svojim aktivnostima kroz ovu organizaciju žele pomoći i osigurati povratnicima osnovne uslove za razvijanje aktivnosti

Na osnovu izrazite želje i potrebe da se gradu Prijedoru i njegovim građanima posvete u punom svjetlu, kako u materijalnom kontekstu pomoći, tako i u moralnoj podršci, a koje se odnose na čvrstu konekciju Prijedorčana koji trenutno žive na području grada Chicaga, donesena je odluka o osnivanju neprofitne organizacije pod nazivom Friends of Prijedor (Prijatelji Prijedora).

Udruženi prijedorčani Chicaga svojim aktivnostima kroz ovu organizaciju žele pomoći i osigurati povratnicima bar osnovne uslove za razvijanje aktivnosti, koje će poboljšati egzistenciju onih kojima je pomoć potrebna.

– Naša želja je da se svi Prijedorčani širom Sjeverne Amerike uključe u asocijaciju Prijatelji Prijedora, kako bi na taj način zasigurno razvili još veći i snažniji pokret i našu pomoć našem gradu Prijedoru pospješili u što kvalitetnijem i što snažnijem smislu, kažu iz organizacije.

Osnovni ciljevi organizacije Prijatelji Prijedora su zasnovani na istraživanjima terena i trenutačne situacije u kojoj se nalaze naši sugrađani u Prijedoru. Na osnovu tih podataka donesene su odluke i usklađena pravila i načini, po kojima će organizacija djelovati.

Neki od naših ciljeva su podržavanje rada neprofitnih organizacija koje djeluju na području Prijedora, učvršćivanje komunikacije Prijedorčana iz dijaspore sa Prijedorčanima u matici, osnivanje fonda za stipendiranje studenata, podržavanje sportsko/kulturnih aktivnosti koje se provode u Prijedoru, rad na realizaciji ostvarivanja prava na izgradnji spomen-obilježja žrtvama Prijedora, njegovanje kulture sjećanja na nevino stradale žrtve Prijedora, realizacija rješenja stambenog pitanja u Chicagu koji će služiti u svrhu okupljanja Prijedorčana i njihovih prijatelja, a sa ciljem očuvanja tradicije i kulturne baštine, kupovine stambenog prostora u Prijedoru za potrebe nevladinih organizacija, priprema i organizacija za prikupljanje podataka za moguće glasanje u prostorijama konzulata u Chicagu za predstojeće izbore itd.

Zahtjev za saradnju ili pomoć iz Prijedora možete uputiti putem njihove web stranice, Facebook stranice, e-mail adrese: foprijedor@gmail.com ili na broj telefona: +1 773-418-5378.

Preuzeto: Oslobođenje – Moja BiH