U organizaciji Općine i Razvojne agencije Žepče, u četvrtak, 07.11.2019. godine, održana je konferencija “Dan poslovne dijaspore Žepče 2019“ s ciljem da se ohrabri poslovna dijaspora, investitori, preduzeća i lokalne zajednice da zajedno rade na lokalnom razvoju.

“Dan poslovne dijaspore Žepče 2019. godine” završni je događaj projekta „Rast zajedno s dijasporom“, a podržan je u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)”, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP-em BiH i IOM-om BiH.

U okviru “Dana poslovne dijaspore Žepče 2019” prezentirane su uspješne poslovne poduzetničke priče iz dijaspore, i održana panel diskusija na temu “Uloga dijaspore u lokalnom ekonomskom razvoju”. Također potpisan je i Memorandum o saradnji u području iseljeništva između Općine Žepče i općina Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske. Cilj potpisivanja Memoranduma je uspostava saradnje između tri strane potpisnice, kojom su predviđena zajednička djelovanja u području iseljeništva i unaprjeđenja sveukupne saradnje s iseljeništvom općine Žepče.

Događaju su prisustvovali predstavnici Vlade Švicarske, šef međunarodne pomoći Ambasade Švicarske Patrick Egli, saradnica u Vladi Švicarske Azra Šarenkapa, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov, menadžerica D4D projekta Merima Avdagić, pomoćnik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač, kao i predstavnici svih nivoa domaćih vlasti, privrednika iz dijaspore i lokalne zajednice.

Tokom svojih izlaganja svi govornici složni su u ocjeni da je potrebno uložiti mnogo više rada i truda kako bi dijaspora postala značajan faktor ekonomskog prosperiteta BiH.

Kemo Sarač, pomoćnik ministrice za iseljeništvo, istakao je da kroz projekat “Dijaspora za razvoj” Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pokušava da izgradi institucionalne kapacitete za saradnju sa iseljeništvom, te da kroz ostale programe podrške investitorima iz dijaspore dođu do ostvarljivih rezultata investiranja u Bosnu u Hercegovinu.

Inače, manifestacija “Dan poslovne dijaspore Žepče 2019” je drugi po redu događaj koji se organizira s ciljem uspostavljanja bolje i dugoročnije veze s dijasporom te omogućavanja razmjene znanja i iskustva u svim oblastima života, a posebice u oblasti ekonomskog razvoja. Namjera je da u budućnosti ovaj događaj preraste u poslovno-investicijsku konferenciju koja bi se održavala na godišnjem nivou.