U okviru posjete Bosni i Hercegovini, pomoćnik ministrice Kemo Sarač sa saradnicima primio je predsjednika, članove Izvršnog odbora i predstavnika mladih ovog udruženja u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine.

Članove  Društva bosansko-hercegovačkog i slovenačkog prijateljstva „Ljiljan“  u ime Ministarstva i Sektora za iseljeništvo pozdravio je pomoćnik ministrice, i detaljno ih upoznao sa aktivnostima koje realizuje Sektor za iseljeništvo, a posebno aktivnostima predviđenih Politikom o saradnji sa iseljeništvom koje se odnose na saradnju sa organizacijama iseljeništva.

Gosti su upoznati i sa aktivnostima u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koje realizuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa Vladom Švicarske, i međunarodnim organizacijama UNDP i IOM. Naglašeno je da se u okviru projekta radi Strategija saradnje sa iseljeništvom, prenos znanja iz dijaspore i jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH.

Elvis Alukić, predsjednik Društva Ljiljan je govorio o programskim aktivnostima društva, naglasivši da su od novembra 2018. godine stvoreni uslovi za još bolji rad kupovinom prostora za rad udruženja. Prostor je kupljen sredstvima društva a nalazi se u Ljubljani. Ljiljan je prva organizacija koja okuplja iseljenike iz BiH u Sloveniji koja je uspjela osigurati vlastiti prostor.

Ljiljan je osnovan 1992.godine s ciljem očuvanja bosansko-hercegovačke kulturne baštine i jačanja prijateljstva između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Društvo ima oko 150 članova od kojih najveći dio čine mladi i djeca aktivni u različitim sekcijama:  folklornoj, muzičkoj, dramskoj i sportskoj.

Na sastanku je potvrđena potreba i spremnost za dalje razvijanje saradnje između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i društva Ljiljan, kao i drugih organizacija iseljeništva  u Sloveniji, naročito u oblasti podrške učenju maternjeg jezika za djecu i mlade bh. porijekla u Sloveniji.