U  okviru aktivnosti prenosa znanja iz dijaspore u BiH, u prvoj sedmici decembra 2018.godine održava se serija predavanja na temu zaštite računalno implementiranih izuma.

Predavanja drži stručnjak BiH porijekla iz Švicarske Tarik Kapić angažovan na prenosu znanja od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Međunarodne organizacije za migracije. Institucija prijema ovog stručnjaka je Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

Tarik Kapić je diplomu magistra komunikacijskih sistema stekao na Švicarskom federalnom zavodu za tehnologiju u Lausanne, diplomu magistra studija intelektualne svojine na Švicarskom federalnom zavodu za tehnologiju u Zurichu, a diplomu magistra prava na Švicarskom univerzitetu za učenje na daljinu.

Kapić je evropski zastupnik za intelektualnu svojinu, specijaliziran za zaštitu računalno implementiranih izuma, zaposlen u zastupničkoj kancelariji Bovard LTD u Bernu u Švicarskoj, čiji je ujedno direktor i predsjednik upravnog odbora.

Koliko je ovo specifično zanimanje pokazuje i činjenica da u Evropi ima tek oko 12.000 zastupnika za intelektualnu svojinu, od kojih je samo jedna desetina specijalizirana za izume u domenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Gospodin Kapić će kroz svoj angažman na prenosu znanja u BiH doprinijeti razvoju svijesti u ovom domenu kod bosanskohercegovačkih poduzetnika koji u sve većem broju osnivaju kompanije u ovoj oblasti. Time će doprinijeti boljem pozicioniranju ovih kompanija na europskom i svjetskom tržištu što može pomoći zaustavljanju odliva pameti i povratku stručnjaka u BiH. Njegovo iskustvo će takođe pomoći Institutu za intelektualno vlasništvo BiH da podigne nivo svijesti o potrebi zaštite izuma u domenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u BiH.

Predavanja se održavaju na Politehničkom fakultetu u Zenici, te na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike i Fakultetu informacionih tehnologija u Mostaru.

Prenos znanja iz dijaspore u BiH se odvija u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D) što je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.