Učenje “drugih jezika osim engleskog” (LOTE) u redovnim školama u Australiji je regulirano na državnom nivou, pri čemu svaka država akreditira učenje “stranih” jezika u svojim školama.

Od 2004. godine, u državi Viktorija, „bosanski kao drugi jezik“  prepoznat je kao izborni predmet jednak svim drugim predmetima zajedno sa već postojećih 47 jezika, među kojima su i srpski i hrvatski jezik.

Od 2018. godine ovu mogućnost će imati i djeca bh. iseljenika uzrasta od 7-10 razreda koji pohađaju škole u Novom Južnom Velsu.

Bosanska škola u Sydneyu, uz saradnju sa Ambasadom Bosne i Hercegovine u Kanberi, postigla je dogovor sa subotnjom školom za društvene jezike NSW o uvođenju bosanskog jezika u nastavni program.

Ovime je djeci bh. iseljenika uzrasta od 7 -10 razreda koji pohađaju škole u Novom Južnom Velsu otvorena mogućnost izučavanja bosanskog jezika kao izbornog predmeta. Nastava može početi već od drugog tromjesečja 2018. godine, pod uslovom da se prijavi najmanje 10 zainteresiranih učenika. Nastava će se prvobitno održavati u jednoj od državnih škola u Liverpool-u, s namjerom da se u buduće proširi i u druge nastavne centre u Sidneju.

Subotnja škola za društvene jezike u Novom Južnom Velsu (Saturday School of Community Languages) je državna srednja škola koja, još od 1978. godine, omogućava učenicima da uče jezik njihovog porijekla, u slučajevima gdje se taj jezik ne uči u srednjoj školi koju pohađaju.

Subotnju školu u Novom Južnom Velsu pohađa preko 3250 učenika od 7–12 razreda gdje uče 24 različita jezika: Arapski, armenski, bengalski, kineski (mandarinski), hrvatski, filipinski, hindi, mađarski, talijanski, japanski, kmerski, korejski, makedonski, malteški, grčki, perzijski, poljski, portugalski, pendžabski, srpski, španjolski, turski, ukrajinski i vijetnamski.

Program u školi je odobren po edukativnim standardima Novog Južnog Velsa.

 

Više informacija o uvrštavanju bosanskog jezika u nastavni program subotnje škole za društvene jezike, možete preuzeti ovdje: SSCL – Bosanski jezik – Info letak ; 2018_enrolment_form – Saturday School of Community Languages  i sscl_brochure_2018