Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvu, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘’Politika o saradnji sa iseljeništvom’’. Dokument Politika predviđa „Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva“ što će biti realizirano, između ostalog i kroz uspostavu mehanizma za prijenos znanja iz iseljeništva u BiH s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Dio aktivnosti na prijenosu znanja iz iseljeništva u institucije/javne ustanove u Bosni i Hercegovini realizira se u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” (D4D). ”Dijaspora za razvoj” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji sa partnerima,  počelo je krajem januara ove godine realizaciju aktivnosti prijenosa znanja iz dijaspore u BiH kroz kratkoročni angažman ukupno pedeset stručnjaka iz dijaspore  u periodu od 2018. do 2020. godine.

Nakon što je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo poziv institucijama na svim nivoima u BiH i javnim ustanovama, te stručnjacima u dijaspori za prijenos znanja, u periodu od dva mjeseca pristigle su prijave 16 institucija/javnih ustanova u BiH, te 23 stručnjaka iz devet zemalja.

Interesovanje za angažiranje stručnjaka iz dijaspore, u različitim oblastima, jednako su pokazale institucije/javne ustanove u oba bh. entiteta.

Prateći trend do sada prijavljenih stručnjaka iz dijaspore u različitim oblastima, najviše interesovanja za prijenos znanja pokazali su eksperti porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u SAD (njih sedam), potom Srbiji (četiri), Australiji i Njemačkoj (po tri), Kanadi (dva), te po jedan stručnjak iz Velike Britanije, Švedske, Švicarske i Hrvatske.

Ministartstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa IOM, koji će osigurati sve tehničke preduslove za angažman stručnjaka, već krajem aprila ove godine realizirati će prvi prijenos znanja iz dijaspore u BiH.

Još jednom pozivamo zainteresirane stručnjake iz dijaspore i institucije/javne ustanove u BiH da se uključe u realizaciju aktivnosti prijenosa znanja.