Sarajevo, 9. juna 2017. godine – Predstavnici Bošnjačkog kulturnog saveza Slovenije (BKSS) razgovarali su 9. juna 2017. godine sa predstavnicama Sektora za iseljeništvo o aktivnostima ove organizacije i Sektora koje se odnose na poboljšanje međusobne saradnje.
Sastanku su prisustvovali u ime BKSS predsjednik ovog saveza Kerim Dizdar i članovi Denis Striković (koji je član Gradskog vijeća Grada Ljubljane), Muzafer Rovčanin i Adem Feratović, a u ime Sektora za iseljeništvo prisustvovale su Isma Stanić, šefica Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju i Zijada Đapo, viša stručna saradnica.

Bošnjački kulturni savez Slovenije je krovna organizacija, koja je osnovana 1996. godine i službeno je registrirana kao neporofitna organizacija koja ima status društva od javnog interesa na području kulture. U BKSS učlanjeno je devet bošnjačkih kulturnih društava koja djeluju u Sloveniji.

Dizdar je kazao da poteškoće u njihovom radu s aspekta sistemskog finansiranja predstavlja to što u Ustavu Slovenije Bošnjaci nisu priznati kao nacionalna manjina (što je slučaj i sa ostalim narodima sa područja bivše Jugoslavije), te ih tako tek za određene projekte finansijski pomažu Javni fond za kulturne djelatnosti Slovenije, Ministarstvo za kulturu Slovenije i Evropski socijalni fond. On je rekao i da je BKSS jedan od osnivača Saveza kulturnih društava naroda i narodnosti bivše Jugoslavije EXYUMAK, koji je osnovan kako bi provodio aktivnosti na promjeni Ustava Slovenije, odnosno priznavanja nacionalih manjina sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u Sloveniji.

Posebno je istaknuta potreba očuvanja identiteta bh. iseljenika u Sloveniji, što bi podrazumijevalo mnogo aktivnije uključivanje i organizacija u Sloveniji, ali i bh. institucija u organiziranje dopunske nastave maternjeg jezika za drugu i treću generaciju iseljenika. Slovenija je jedna od zemalja sa brojnom bh. iseljeničkom zajednicom, što potvrđuje podatak da u Jesenicama bh. iseljenici čine 20 posto ukupnog stanovništva.

Isma Stanić je delegaciju BKSS upoznala o aktivnostima koje provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – Sektor za iseljeništvo u ovoj oblasti. Posebno se osvrnula na Politiku o saradnji sa iseljeništvom i obavezama koje iz nje proizlaze, te projektu Dijaspora za razvoj, u okviru kojega će biti provedeno mapiranje dijaspore u deset zemalja, među kojima je i Slovenija. Predstavnici BKSS su kazali kako su spremni uključiti se u mapiranje dijaspore u Sloveniji.

Tokom sastanka članovi delegacije BKSS su u više navrata istaknuli da, osim što Bošnjaci nisu priznata nacionalna manjina u Sloveniji, imaju zamjerke i na odnos njihove matične države BiH prema iseljenicima. Postaje, kažu, frustirajuće to što BiH već duže vrijeme nema ambasadora u Sloveniji i što bh. zvaničnici, prilikom posjeta Sloveniji, nisu pokazivali interesovanje za susrete s iseljenicima iz BiH.