Bosanskohercegovačko – američka Akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) poziva sve članove akademske zajednice, naučnike, istraživače, studente, pisce i umjetnike da predstave svoje radove na 10. Danima BHAAAS, koji će biti održani od 21. do 24. juna 2018. godine na Jahorini, objavio je BHAAAS.

Dani Akademije pružaju izvanrednu priliku renomiranim, ali i još neafirmiranim članovima akademske zajednice da se međusobno upoznaju i pokrenu nove inicijative. Ovo je, također, prilika za polaznike postdiplomskih i postdoktorskih studija da steknu nove kontakte i uspostave mrežu sa kolegama iz svojih i srodnih struka. Na ovoj najvećoj naučnoj konferenciji na Balkanu na Jahorini biti će zastupljene akademske oblasti poput medicine, tehničkih nauka, prirodnih nauka, društvenih i humanističkih nauka, umjetnosti i kulture.

Akademija poziva sve zainteresirane da temu za svoj apstrakt prijave do 1. februara, dok je rok za podnošenje kompletnih radova za tehničke simpozije 25. februar 2018. godine.