Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je pokrenuo inicijativu za međusobno umrežavanje organizacija u iseljeništvu u cilju unapređenja međusobne saradnje, razmjene projektnih ideja, uspostavljanje partnerstava i stvaranja uslova za realizaciju zajedničkih projekata.

Inicijativi Ministarstva su se inicijalno pridružile dvije organizacije iz iseljeništva: i-platform iz Švicarske i pangea mreža iz Njemačke. Obje organizacije su imale važnu ulogu u daljem razvoju ove inicijative: i-platform u kreiranju ideje za mjesečni Diaspora Online Check-in, a pangea mreža u kreiranju  Digitalnog radnog prostora za dijasporu u Muralu.

Diaspora Online Check-in predstavlja redovne mjesečne online sastanke Ministarstva i predstavnika organizacija koje su se do sada uključile u ovu inicijativu: i-platform (Švicarska), pangea mreža (Njemačka), SBHUD i BiH Akademici (Danska) i  BH Roots (Austrija). Sastanci se održavaju svakog prvog četvrtka u mjesecu u 16h putem Zoom aplikacije, a vodi ih Ministarstvo.

Dnevni red Diaspora Online Check-in sastanaka je jednoobrazan:

  1. Uvodni pozdravni dio i upoznavanje novih učesnika
  2. Informisanje predstavnika iseljeništva o aktuelnostima iz BiH / Razmjena informacija o aktuelnostima u BiH i aktivnostima iseljeništva u zemljama prijema
  3. Pregled novih unosa na Digitalnom radnom prostoru za dijasporu u muralu i diskusija o istom
  4. Razno

Digitalni radni prostor za dijasporu je izrađen u aplikaciji Mural i služi kao prostor za povezivanje organizacija iz iseljeništva na virtualnom zidu kako bi podijelile ideje i projekte i pronašle partnerske organizacije za realizaciju projekata. Ideje i projekti su podijeljeni na klastere: Privreda i ekonomija, Nauka i obrazovanje, Kultura i tradicija i ostalo. Digitalni radni prostor za dijasporu je polazna osnova za razvijanje međusobne saradnje i mjesto odakle će se realizovati konkretne ideje i projekti na dobrobit iseljeništva i Bosne i Hercegovine.

Pozivamo organizacije u iseljeništvu koje su zainteresovane za proaktivan rad u gradnji  partnerstava, razmjeni ideja,  izradi i realizaciji zajedničkih projekata da se pridruže ovoj inicijativi.

Molimo da vaš interes iskažete slanjem emaila na jednu od sljedećih adresa: kemo.sarac@mhrr.gov.baisma.stanic@mhrr.gov.ba; ana.judi@mhrr.gov.ba .