Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine započinje proces javnih konsultacija na nacrt Okvirne strategije saradnje sa iseljeništvom za period 2020-2024. godine i Akcionog plana.

U skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 5/17), proces javnih konsultacija je otvoren u periodu od 22.11.2019. do 22.12.2019. godine.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u konsultacijama te svojim primjedbama, sugestijama i prijedlozima date doprinos izradi što kvalitetnijeg propisa.

U konsultacijama možete učestvovati putem internetske stranice dostupne na sljedećem linku: https://ekonsultacije.gov.ba/.

Za one koji prvi put učestvuju potrebno je izvršiti prijavu unutar sistema eKonsultacije, koji se nalazi na sljedećem linku: https://ekonsultacije.gov.ba/account/login

Nakon prijave u sistem eKonsultacije, u padajućem meniju odaberite instituciju – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – kliknite stranicu „KONSULTACIJE“ i izvršite odabir Okvirna strategija saradnje sa iseljeništvom za period 2020-2024. godine, a potom kliknite na prozor „UČESTVUJ“, nakon čega će Vam se otvoriti mogućnost direktnog davanja pojedinačnih prijedloga ili komentara.