Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici, održanoj 13. augusta 2018. godine, donijela Odluku  o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Opće izbore 2018. godine. Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 77.584 birača, navodi se u saopćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 9.136 birača jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi (nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo) ili veći broj prijava sadrži identičnu adresu u inostranstvu. Te adrese su navedene ovdje.

Žalbe na navedenu odluku, koja je objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 15.08.2018. godine do 24:00 sata. Žalbe se dostavljaju putem faks aparata na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese prijavapp@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasaju  izvan Bosne i Hercegovine, da posjete internet stranicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i provjere status njihove prijave i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Birači izvan Bosne i Hercegovine koji su prijave za registraciju dostavili izvan roka ili im je prijava odbijena, ukoliko imaju važeću CIPS-ovu ličnu kartu biračko pravo mogu ostvariti u Bosni i Hercegovini na dan izbora 7. oktobra 2018. godine.

Značajan broj birača dostavio je dvije ili više prijava sa različitim adresama u inostranstvu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uzela u obzir zadnju navedenu adresu,  zato pozivamo sve birače izvan Bosne i Hercegovine da provjere adresu na internet stranici CIK BiH i ukoliko je nevalidna adresa da to odmah prijave putem maila prijavapp@izbori.ba , a najkasnije do 15.08.2018. godine do 24:00 sata