Sarajka Emina Pašić već 25 godina živi u Švedskoj,  radi u  Agenciji za energetiku kao viša savjetnica za oblast energetike i klimatskih promjena i predstavlja Švedsku u Međunarodnoj energetskoj agenciji (IEA).

Kada je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne  i Hercegovine početkom godine objavilo javni poziv stručnjacima za prijenos znanja iz iseljeništva u institucije/javne ustanove/akademski sektor, u okviru projekta Dijaspora za razvoj, projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM, Emina Pašić se među prvima prijavila i ponudila svoju ekspertizu iz oblasti energetike i klimatskih promjena. Za njenu ekspertizu zainteresiralo se Federalno ministarstvo okoliša i turizma, te je krajem jula ove godine počeo njen trosedmični angažman u ovom ministarstvu.

„Oduševljena sam ovim projektom i pozitivno iznenađena da postoje institucije u Bosni i Hercegovini  koje su zainteresirane za prijenos znanja stručnjaka iz dijaspore. Tu, prije svega, mislim na Minstarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje nam je omogućilo, putem projekta Dijaspora za razvoj, da svojim znanjem i iskustvom pomognemo svojoj domovini Bosni i Hercegovini“, kazala je Emina Pašić tokom sastanka u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice – Sektoru za iseljeništvo i dodala da o  svom angažmanu u Federalnom ministarstvu okliša i turizma ima samo riječi hvale.

„Ovaj angažman mi je pomogao da vidim kako funkcioniraju institucije u Bosni i Hercegovini. Ovdje sam imala priliku sarađivati sa angažiranim, ambicioznim i posvećenim osobama i kada to vidite, onda vam ulijeva nadu da su svjetski standardi u oblasti energetike i klimatskih promjena itekako primjenjivi u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na to što sam jako angažirana u Švedskoj, svaki put ću se odazvati pozivu iz moje domovine da pomognem svojim znanjem i iskustvom  u oblasti energetike i klimatskih promjena, koje su goreće pitanje u svijetu, a posebno u usklađivanju legislative u Bosni i Hercegovini s direktivama Evropske unije“, kazala je Emina Pašić i dodala kako bi voljela da što veći broj stručnjaka iz dijaspore bude uključen u prijenos znanja u Bosnu i Hercegovinu.

Prema njenim riječima, iseljeništvo iz Bosne i Hercegovine na drugom je mjestu prema integraciji u švedsko društvo, odmah iza finske dijaspore.

„Imamo jako aktivne poduzetnike, kako one koji imaju svoje kompanije, tako i one koji rade u velikim švedskim kompanijama. Također, veliki broj naših profesora radi na univerzitetima širom Švedske. Dosta naših ljudi je politički aktivno, prilično dobro smo organizirani u različitim udruženjima, putem kojih lakše međusobno komuniciramo, ali i uspostavljamo saradnju sa institucijama, organizacijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini“, kazala je Emina Pašić.

Neizbježno se nameće pitanje koliko su mladi u iseljeništvu općenito zainteresirani za Bosnu i Hercegovinu.

„Ako govorimo općenito, mladi vole doći u Bosnu i Hercegovinu, provesti ovdje godišnji odmor. Kada moju djecu pitam šta im sviđa u Bosni i Herecgovini kažu: hrana i humor, ali svi zajedno moramo uložiti dodatni napor da mladima iz dijaspore pružimo puno više od ‘hrane i humora’. Moramo im otvoriti prostor da prezentiraju svoja znanja ovdje, ukloniti prepreke za njihov angažman, poticati organizacije mladih u Bosni i Hercegovini i dijaspori da sarađuju“, kazala je Emina Pašić.

Kao primjer, Emina Pašić je navela da, kao mentorica u Bosnia and Herzegovina Futures Foundation,  nastoji dati podršku studenatima u Bosni i Hercegovini da svojim znanjem i kompetencijama mogu parirati domaćim, ali i međunarodnim stručnjacima.

Emina Pašić je zasigurno samo jedna među velikim brojem osoba koja želi i može mijenjati sliku o Bosni i Hercegovini u iseljeništvu i obratno.