U okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’  (D4D), projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švicarske vlade u partnerstvu sa UNDP i IOM, do kraja 2019. godine biće anagažirani sljedeći stručnjaci iz iseljeništva na prijenosu znanja u javne institucije u BiH:

  • Muhidin Lelić (SAD) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 09. i 10.10.2019. godine;
  • Edin Omerdić (Irska) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 07. i 08.10.2019. godine i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 14. do 16.10.2019. godine;
  • Mario Katić (Hrvatska) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici   od 07.10. do 25.10. 2019. godine;
  • Aleksandra Romanić (Njemačka) u Srednjoj muzičkoj školi u Sarajevu od 23.12. do 27.12.2019. godine;
  • Admir Greljo (Švicarska) na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 16.12. do 31.12.2019. godine.

Svi zainteresirani mogu prisustvovati predavanjima uvaženih stručnjaka iz iseljeništva. Detaljnije informacije o terminima predavanja biće dostupne na web stranicama institucija prijema ili se mogu dobiti na upit putem e-maila iseljeništvo@mhrr.gov.ba.