U  periodu od 17.-21.2.2020 godine u Gasteigu u organzaciji mreže migrantskih nevladinih organizacija- MORGEN e.V. u saradnji sa bibliotekom grada Minhena i Međunarodnim istraživačkim centrom  za višejezičnost  organizirano je obilježavanje Dana maternjeg jezika.  Na prijedlog UNESCO kao Dan maternjeg jezika određen je 21. februar.

BKUD Radost e.V.  zajedno sa Bosanskom školom i udruženjem Musa Čazim Ćatić  bili su učesnici na ovoj mafestaciji na kojoj su imali svoj štand. Kroz programske  aktivnosti i izložbu  knjiga i materijala su predstavili i promovirali bosanski jezik i bili dio ove manifestacije, na kojoj svoje maternje jezike predstavaljaju brojne migranstke zajednice koje žive na području grada Minhena.

Generalna konzulica Ruzmira Tihić Kadrić i konzulica Jasmina Halkić posjetile su ovu manifestaciju i štand na kome su svoje aktivnosti u oblasti učenja maternjeg jezika predstavile ove tri organizacije. U okviru ove posjete razgovrale su  sa učesnicima, kao i organizatorima ove manifestacije te izrazili zadovoljstvo  organizacijom i posjećenošću ove manifestacije.