”Učimo? Ma, ne – igramo se! autorice Amele Isanović, u izdavaštvu Bosanske medijske grupe, Tuzla 2022, je priručnik nastao na osnovu izuzetno bogatog iskustva autorice kao nastavnika, edukatora i roditelja, a s ciljem da kod djece razvija pozitivan stav prema učenju, da kroz igru unapređujemo govorne/jezičke sposobnosti djece, te da kod djece i roditelja, nastavnika, članova porodice razvija saradnički odnos i pozitivno okruženje.
Knjiga daje poseban pečat na učenje maternjeg jezika, ali i razvoj kognitivnih sposobnosti (kritičkog promišljanja, upoređivanja, zaključivanja) te na razvoj emocionalne inteligencije, odnosno svih onih sposobnosti neophodnih za dalje obrazovanje i odrastanje.
Knjiga razbija stereotipe da je igra rezervisana samo za dijete, te nudi 15 didaktičkih igara koje mogu igrati svi uzrasti djece u školama, udruženjima, manjim grupama, školskim ili porodičnim okupljanjima. Igre će unaprijediti znanje o svijetu koji nas okružuje a prilagođene su tako da se mogu igrati i u zatvorenom i u otvorenom prostoru, na putovanju, u automobilu…
Poseban dodatak su ilustracije koje otklanjaju nedoumice, olakšavaju razumijevanje i ilustruju ključne riječi sortirane u kolonama na bosanskom, švedskom i njemačkom jeziku.
Ono što knjigu/priručnik čini potpuno savremenim i prilagođenim učenju su i kodovi za 15 digitalnih igara za mobitel, tablet, računar kroz koje djeca aktivno ponavljaju i utvrđuju naučeno u samoj igri a čine to na njima najprivlačniji način – digitalnim uređajima.
Knjiga je u Švedskoj i BiH već predstavljenja i kroz promocije ali i radionice s djecom. Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli je testirana, odobrena i uvrštena u literaturu studentima ovog fakulteta.
Autorica Amela Isanović je profesorica u srednjim školama u Geteborgu gdje predaje bosanski kao strani jezik, odnosno maternji, djeci koja su porijeklom iz BiH. Završila je Pedagošku akademiju u Tuzli, odsjek za Bosanski jezik i književnost (1996). 2011. godine je završila Filozofski fakultet Tuzla i stekla zvanje profesorice bosanskoga jezika i književnosti (diplomirala iz oblasti metodike nastave s temom: Ocjenjivanje u nastavi književnosti).
U martu 2014. godine stekla zvanje magistra završivši II ciklus studija iz oblasti povijesti bosanskoga jezika. Master tema je bio istraživački rad o bosaničnim natpisima i stećcima u okolini Bijeljine.
U toku 25-godišnjeg radnog iskustva prošla je obuku za RWCT nastavnika, a odmah potom stekla i certifikat RWCT trenera (američki sistem interaktivnih tehnika rada). Stečeno znanje i iskustvo pretočila je u priručnik Modeli nastavnih priprema u nastavi jezika s primjenom RWCT-a.
Od 2003.godine aktivno se bavi lutkarstvom, pravi lutke, lutkarske predstave, piše lutkarske scenarije, te aktivno radi na promoviranju lutkarstva kao kreativnog pristupa nastavi. Objavila je i tri stručne knjige za nastavnike, pedagoge i terapeute o primjeni lutkarstva: Lutka moga djetinjstva (Bosanska riječ Tuzla) i Lutka u nastavi (BMG, Tuzla), te ovaj najnoviji priručnik „Učimo? Ma, ne igramo se! (2022). Osim stručne literature, djeluje i na polju književnosti gdje je dobila nekoliko nagrada za svoje priče koje su uvrštene u zbirku priča o velikanima bh. povijesti, zbirku Pamti stope.
U Tuzli i BiH aktivno je radila na osposobljavanju odgajatelja i učitelja na primjeni lutke u nastavi i vannasatavi. Održala je desetke radionica i seminara na kantonalnom, federalnom i evropskom nivou, kao i desetine seminara za nastavnike u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Švedskoj.
Vrlo zapažena predavanja imala je i u regiji, naročito u Sandžaku, gdje je dala svoj doprinosu unaprjeđenju i promociji nastave bosanskog jezika, te primjeni lutke u nastavi.
Kao predsjednica Udruženja nastavnika i profesora bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika Tuzlanskog kantona osmislila je i pokrenula projekt Dan maternjenjeg jezika koji su ubrzo prihvatile sve škole i koji je prerastao u tradiciju.