Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije/turizma za pripremu izvještaja Uloga i potencijali iseljeništva u razvoju turizma u BiH.

Ministarstvo ima namjeru da pokrene inicijativu na vezivanju iseljeništva i razvoja turizma na lokalnom nivou, odnosno, da pruži podršku jedinicama lokalne samouprave s kojima ima potpisane memorandume o saradnji, kao i iseljeništvu, da kroz međusobnu saradnju unaprijede razvoj lokalnog turizma.

U tom smislu, Ministarstvo izražava potrebu za angažmanom stručnog konsultanta, eksperta u oblasti ekonomije / turizma, koji će pripremiti Izvještaj o ulozi i potencijalima iseljeništva u razvoju turizma u BiH, s fokusom na lokalni nivo. Izvještaj će služiti Ministarstvu za definiranje konkretnih aktivnosti na podršci uključivanju iseljeništva u razvoj lokalnog turizma.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje.