• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • ŠVEDSKA GOSPODARSKA KOMORA U BIH

  Uz blisku suradnju sa Švedskim veleposlanstvom u Sarajevu 2016. godine formirana je Švedska gospodarska komora. Privredna komora Švedske u BiH je nevladina organizacija, članica velike mreže Swedish Chambers International koja okuplja Švedske gospodarske komore u cijelom svijetu. Primarni cilj Švedske komore je jačanje ekonomske suradnje između BiH i Švedske za...

  Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

  Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, u lipnju 2019. godine usvojilo je Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, čime BiH  na godišnjoj razini ispunjava jednu od obveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,...

  NAJVIŠE BIH VOLJELA RADITI U BiH

  Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sektor za iseljeništvo su kroz svoj rad i suradnju sa stručnjacima bosanskohercegovačkog porijekla u iseljeništvu imali priliku upoznati se sa Azrom Tanović, mladom stručnjakinjom iz oblasti vodnog inženjeringa i vodozaštite, koja je magistrirala u Bostonu i stekla titulu inženjera građevinarstva...

  Njemačka: Polaznici dopunske škole BiH u Ingolstadtu dobili diplome

  U prostorijama Osnovne škole Gotthold-Ephraim-Lessing, u Ingolstadtu, u petak, 19. srpnja 2019. godine, svečano je obilježen završetak nastave u školskoj 2018/2019. godini u dopunskoj školi BiH na bosanskom jeziku. Pored nastavnice, djece, roditelja, koordinatora i koordinatorica svečanosti, dodjeli diploma su prisustvovali generalna konzulica BiH u Minhenu Ruzmira Tihić-Kadrić i predsjednik...

  Dr. MAHIRA TANOVIĆ iz SAD prenijela svoje znanje u Kantonalnu bolnicu u Mostaru

  Dr. Mahira Tanović s adresom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama je bila angažirana  u Kantonalnoj bolnici “Dr Safet Mujić” Mostar, kao jedna od učesnica programa prijenosa znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini, a koji se realizira u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ („D4D“) - projekt Ministarstva...

  PREDSTAVNICI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH POSJETILI ORGANIZACIJE BH. ISELJENIŠTVA U VELIKOJ BRITANIJI

  Predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Kemo Sarač, pomoćnik ministrice, Ana Judi Galić, šefica Odsjeka za statusna pitanja i informiranje iseljeništva i Zlata Smajić, viša stručna saradnica za statusna pitanja i informiranje iseljeništva  su dana 30.06.2019. godine u Bosanskoj kući u Birminghamu održali sastanak s...

  Pitajte nas