• Bosanski
  • Hrvatski
  • Српски
  • Naša zemlja ima izuzetno talentiranu dijasporu

    „Potrebno je imati jednu adresu, jedna vrata na koja se može kucati, platformu za razmjenu ideja, protok informacija o zbivanjima u zemlji sa stalnim ažuriranjem podataka o potrebama, mogućnostima aktivnog djelovanja i uključivanja dijaspore u isti, te postojećim, kao i budućim planiranim projektima".  Bosanskohercegovačko-američka akademije znanosti i umjetnosti (BHAAAS) je...

    Pitajte nas