Ferijalni savez Sarajeva počinje realizirati projekat “Home sweet home”. Cilj projekta je da se djeca koja su rođena ili porijeklom iz BiH, a koja nisu u prilici da se neposredno upoznaju o prirodnim i kulturno-historijskim znamenitostima Bosne i Hercegovine, kulturnim naslijeđem, tradicijom, institucijama i životom u Bosni i Hercegovni generalno, dobiju osnovne informacije i saznanja o svemu spomenutom.

Predviđeno je da mladi od 16 do 26 godina organizirano borave u Sarajevu 7 dana. Tokom boravka četiri dana bi, osim upoznavanja o prirodnim i kulturno-historijskim znamenitostima Sarajeva, pohađali za ovu priliku posebno pripremljeni program interaktivnih časova/radionica iz bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika, historije i kulturnog naslijeđa, te savremenih pitanja u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, a za koje će biti angažirani profesori-edukatori iz navedenih oblasti. Tri dana planirani su edukativni izleti na značajnije destinacije u Bosni i Hercegovini kao što su Travnik, Jajce, Mostar, Blagaj i Počitelj.

U toku boravka učesnici će većinu vremena provoditi sa volonterima Ferijalnog saveza Sarajeva koji će osmisliti prigodne zabavno-edukativne aktivnosti.

Datum realizacije projekta je 20-27. avgust 2018. godine, s tim što se projekat može realizirati i u bilo kojem vremenskom periodu na upit organizacije ili određenog broja zainteresiranih osoba.

U prilogu možete naći program projekta, te link web stranice sa pozivom za učešće u projektu.

http://www.fss.ba/index.php/novosti