Dani BHAAAS-a su najznačajnija aktivnost koju provodi Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti, koja je godinama prerasla u respektabilnu međunarodnu konferenciju u BiH sa hiljadama učesnika iz više od 30 zemalja svijeta, stotinama prezentacija, desetina simpozijuma i brojnih paralelnih predavanja iz oblasti medicine, tehničkih i prirodnih nauka i održivog urbanog razvoja.

Uz sve to, tokom tri dana BHAAAS konferencije, organizatori donose inovativne i interdisciplinarne primjene naprednih tehnologija, program posvećen studentima, umjetničke izložbe i performanse, kao i izvanredne mogućnosti saradnje, umrežavanja i povezivanja domaćih i stranih stručnjaka.

Pogledajte program aktivnosti ovogodišnje konferencije 15. Dana BHAAAS-a, koji se održavaju u periodu 19. – 21. juna 2024. godine,  na sledećem linku https://www.bhaaas.org/en/general-program-of-the-15th-day-of-bhaaas .