U petak 27.9.2019. godine Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH posjetila je Edna Imamović-Topčić, s adresom boravka u Austriji, doktorantica na Univerzitetu u Beču, doktorska teza o prelazima u toku školovanja. Edna je 2010. godine provela u Sektoru za iseljeništvo 4 sedmice u okviru studentske prakse koju je Ministarstvo organizovalo za mlade iz iseljeništva u periodu od 2010 do 2014 godine tokom koje su studenti iz iseljeništva, većinom rođeni u zemljama prijema,  imali priliku upoznati se sa BiH, kao i sa radom Ministarstva i drugih institucija u BiH, te ujedno unaprijediti znanje svog maternjeg jezika.

Danas, devet godina kasnije, Edna je ponovo u posjeti Bosni i Hercegovini, ovaj put kao učesnica međunarodne konferencije 11-th AILA – Europe JRM – Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics koja se održala na Filozogskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ministarstvo izražava zadovoljstvo Edninom posjetom i vezama koje su se godinama održale.