31.08.2019. godine je otvoren peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a u okviru aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Riječ je o grant sredstvima usmjerenim mala i srednja preduzeća. Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore, ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.

Iz USAID Projekta “Diaspora Invest” poručuju da je poziv otvoren do 30.9.2019., a da aplikaciju mogu popuniti na www.grant.diasporainvest.ba.

U okviru promocije petog javnog poziva, USAID Projekat “Diaspora Invest” će održati info sesije u:

  • Goraždu – zgrada lokalne samouprave, 5.9. u 11h,
  • Banjoj Luci – Privredna komora RS, 10.9. u 13h,
  • Bihaću  – Privredna komora USK, 11.9. u 13h,
  • Sarajevu – Privredna komora Kantona Sarajevo, 16.9. u 11h,
  • Loparama – zgrada lokalne samouprave, 16.9. u 13h,
  • Tesliću – zgrada lokalne samouprave, 17.9. u 11h,
  • Livnu – Tehnološki park Livno – Linnovate, 18.9. u 13h,
  • Mostaru – Hotel Bristol, 19.9. u 10h, i
  • Stocu – zgrada lokalne samouprave, 19.9. u 13h.

Kriteriji izbora, po kojima se vrši selekcija najuspješnijih investicijskih prijedloga, jesu planirana nova radna mjesta i visina planirane investicije.

Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekat vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50% može biti negotovinski doprinos investitora.

Za predselekciju će biti prihvatljive i kompanije koje su tek u procesu registracije.