• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • USAID DIASPORA INVEST NUDI PRILIKE ZA TEHNIČKU PODRŠKU KOMPANIJAMA

  USAID Projekat “Diaspora Invest” je danas otvorio poziv kojim traži prijavu kompanija zainteresovanih za različite oblike tehničke podrške. Riječ je o asistenciji u unapređenju proizvodnih procesa i usluga, edukaciji zaposlenika, razvoju proizvoda, procesu certifikacije i drugim aktivnostima od važnosti za poslovanje. “Kroz aktivnosti tehničke podrške se želimo fokusirati na osiguranje...

  Objavljen Javni poziv za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) uz mentorstvo iz dijaspore za 2020. godinu – Grad Živinice

  Grad Živinice u saradnji sa Projektom „Dijaspora za razvoj”, koji predstavlja zajednički projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, želi da podrži osnivanje mikro preduzeća uz obezbjeđivanje ukupno 100.000,00 KM grant sredstava za odabrane aplikante/ice. Planirana budžetska sredstva...

  Poziv za iskazivanje interesa za evaluiranje projekta „Dijaspora za razvoj (D4D) u Bosni i Hercegovini

  Projekat „Uvrštavanje koncepta migracija za razvoj u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj (D4D)“ traži međunarodnog eksperta i jednog eksperta iz BiH za evaluiranje druge faze projekta (decembar 2016-decembar 2020) u periodu februar-april 2020. D4D je zajednički projekat Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)...

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (u daljem tekstu D4D). D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s...

  PONOVNI JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije/turizma

  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje PONOVNI JAVNI POZIV za angažman eksperta u oblasti ekonomije/turizma za pripremu izvještaja Uloga i potencijali iseljeništva u razvoju turizma u BiH. Ministarstvo ima namjeru da pokrene inicijativu na vezivanju iseljeništva i razvoja turizma na lokalnom nivou, odnosno, da pruži podršku...

  Diaspora Invest: Otvoren peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

  31.08.2019. godine je otvoren peti javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, a u okviru aktivnosti USAID Projekta “Diaspora Invest”. Riječ je o grant sredstvima usmjerenim mala i srednja preduzeća. Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu...

  Pitajte nas