Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) i Mediacentar Sarajevo objavljuju poziv za dodjelu grantova za analitičke i istraživačke priče o aktuelnim temama iz nauke i tehnologije a u cilju razvoja naučnog novinarstva u BiH. Dobitnici granta će imati mentorsku podršku profesionalnih novinara i naučnika, a priče će se objaviti i biti dostupne u bh. medijima.

Uslovi za prijavu:

Mogu se prijaviti samo osobe iz Bosne i Hercegovine.

Mogu se prijaviti novinari i naučnici koji se bave ili se žele baviti naučnim novinarstvom i koji imaju do 10 godina radnog iskustva.

Mogu se prijaviti studenti novinarstva ili prirodnih/tehničkih nauka koji se bave ili se žele baviti naučnim novinarstvom.

Rok za podnošenje prijave: 05.08.2021.
Vrijeme za pripremu i objavu priče: 30 dana
Iznos stipendije: $800 (bruto)

Ocjenjivanje i odabir prijava

Sve prijave će ocijeniti komisija za odabir koja se sastoji od članova Mediacentra Sarajevo i BHAAAS-a. Bodovat će se sljedeće:

– Kvalitet predloženog sadržaja i predloženih izvora

– Pristup predloženoj temi i relevantnost

– Prednost će imati aplikanti koji nemaju mnogo iskustva u naučnom novinarstvu, a žele da steknu iskustvo i razviju vještine potrebne za kvalitetno izvještavanje o nauci.

Teme iz sljedećih oblasti imat će prednost: COVID-19 pandemija, globalno zagrijavanje, umjetna inteligencija, zaštita okoliša i biodiverziteta, energetska tranzicija.
Ukoliko želite da se prijavite, molimo da ispunite sljedeću aplikaciju.

https://forms.gle/pNSpTpfx8JtgWVKg8

Poziv je dio projekta “Razvoj naučnog novinarstva u Bosni i Hercegovini” koji implementira BHAAAS u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo i uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH.

Preuzeto: bhaaas.org