13.11.2023. godine objavljen je 3. javni poziv u okviru projekta Challenge to change 3.0 za inovativne privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i Švedske. Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000 EUR, a rok za dostavljanje aplikacija je 28. decembar 2023. godine do 16 sati.. Projekt Challenge to Change 3.0 je trogodišnji projekt ukupne vrijednosti 3 miliona EUR, koji finansira  Švedska. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA. Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

Detalje za prijavu možete pronaći na sljedećem linku:

https://c2c.ba/bs/pozivi/3-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/9