Minhen, 7. oktobra 2017. godine - U cilju realizacije aktivnosti 2.2. Jačati kapacitete organizacija u iseljeništvu i uspostaviti mehanizam za predstavljanje iseljeništva u zemljama prijema i u BiH iz Politike o saradnji sa iseljeništvom koju je usvojilo Vijeće ministara BiH na 99. sjednici održanoj 18.04.2017.godine (''Službeni glasnik BiH'' broj 38/17)...