Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i nauka (BHAAAS) od samog početka se aktivno uključila u borbu protiv COVID-19 pandemije mobilizirajući sve svoje eminentne stručnjake koji mogu svojim znanjem i iskustvom pomoći u suzbijanju pandemije ovog opasnog virusa. Uporedo sa vrlo uspješnim projektom telekonsultacija sa bolnicama u BiH i ex-Jugoslavije, BHAAAS je pokrenuo još...