Bosanska škola Zürich  obavještava sve učenike/učenice da je upis u školsku godinu 2020/2021 u toku i da  se prijava novih učenika/učenica  vrši online!

Da bi se prijavio i upisao novi/a učenik/ca, potrebno je da unesu sve potrebne informacije u formu koja se nalazi OVDJE.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati:
Jasmina Susak
Rohrstrasse 3
8405 Winterthur
076 222 28 25
043 321 71 69
zerosusak388@msn.com

ili na web stranici Bosanske škole: https://bosanskaskolacirih.com/

PREUZETO: i-platform.ch