Bosana Fondacija je neprofitna nevladina organizacija sa sjedištem u SAD koja jos od 2012. godine provodi različite programe za podršku mladima u Bosni i Hercegovini. Program stipendiranja studenata daje mogućnost djeci bez roditeljskog staranja a i onima čiji roditelji nisu zaposleni, da lakše nastave svoje obrazovanje i daljnji put ka ostvarenju svojih želja.

Prijave za dodjelu stipendija su svake godine otvorene u avgustu, a ove godine je ukupno pristiglo 137 prijava od kojih je odabrano 11 najuspješnijih aplikanata: Đorđe Konjokrad, Aida Dizdarević, Marijana Petrušić, Saud Haljković, Emina Duran, Ema Smriko, Amina Agić, Amna Delić-Ibukić, Tome Ivković, Alma Ćar i Elmir Kevilj.

Više o Programu i pričama uspješnih stipendista možete pogledati na sljedećem linku:   https://www.bosanafoundation.org/pages/student-stories