U Bihaću je 29. i 30. juna  2018. godine održana prva konferencija „Bosanskohercegovačka izvrsnost – uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“, koju su organizirali Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (USK), pod pokroviteljstvom USAID-a, Privredne komore USK i WWF Adria “Zaštićena područja za prirodu i ljude”.

U radu ove konferencije učestvovali su predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji su učesnike konferencije upoznali o aktivnosti koje ovaj sektor provodi u skladu sa Politikom o saradnji sa iseljeništvom.

Glavni cilj Konferencije bio je razmjena iskustava i ideja za bolji i kvalitetniji razvoj turističkog potencijala na području Unsko–sanskog kantona, jer je turizam prepoznat kao najbrže rastući sektor.

“U dva dana konferencije, 15 prezentera će kroz različite teme nastojati povezati dijasporu iz Bosne i Hercegovine sa domaćim investitorima, predstaviti tehničku podršku i različite grantove za investiranje, kao i projekte koji su spremni za realizaciju na području cijele Bosne i Hercegovine, a posebno u Unsko-sanskom kantonu. Dali smo prednost mladim ljudima i studentima sa područja cijele Bosne i Hercegovine, koji će predstaviti svoje projekte i prenijeti nam svoja iskustva “, kazala je Mirela Dervić Kljajić, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću na otvaranju Konferencije.

Šef Odjela za ekonomski razvoj Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Andrew Boegel kazao je da kompanije koje su pokrenuli  investitori iz dijaspore uključuju najbolje svjetske prakse.

“Ovo je odlična prilika za dijasporu iz Bosne i Hercegovine, posebno ljude koji su porijeklom iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, da sa domaćim akterima razgovaraju o strategijama za ulaganje u ovo područje. Vjerujemo da dijaspora iz Bosne i Hercegovine može doprinijeti razvoju ovog kraja “, kazao je Boegel.

Đemila Talić Gabriel, počasna konzulica BiH u Australiji kazala je da zakonska legislativa ne ide naruku stranim investitorima, iako Bosna i Hercegovina ima velike potencijale u turizmu i energetici.

“Ja sam jedan od najvećih investitora u Bosnu i Herecgovinu, kao i moj muž. Većinom se radi o nekretninama, a tokom boravka u USK posjetit ćemo Agrokomerc da vidimo kakve su šanse za investiranje”, istakla je Talić Gabriel.

Prvog dana konferencije održana su dva panela: „Uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta Bosne i Hercegovine“ i „Izazovi i perspektive održivog razvoja turizma u USK“, dok je drugi dan Konferencije bio posvećen mladima.